به وب سايت پايگاه مقاومت بسيج شركت شهركهاي صنعتي فارس خوش آمدید    ::                               
شنبه 02 تیر 1397 ساعت 18:06

در این بخش شما می توانید فرم مربوط به نظرسنجی طرح تکریم ارباب رجوع ، که شامل نظرات شما درباره نحوه برخورد کارکنان و انجام به موقع خدمات و ... می باشد ، را تکمیل و به پست الکترونیک اداره ارسال کنید.

*****همکاری شما در این زمینه ارائه بهتر خدمات را فراهم می کند*****

تکریم ارباب رجوع
نظر سنجی
رسول اکرم (ص) :
هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.
* اطلاع رسانی دقیق(بلی ، تا حدودی، خیر) :
           
* برخورد کارکنان(بسیار خوب، خوب، متوسط، بد) :
               
نام افرادی که برخورد مناسب داشته اند :
نام افرادی که برخورد نامناسب داشته اند :
* خدمات در موعد مقرر(بلی،خیر) :
       
درخواست خلاف مقررات :
مشخصات تکمیلی
* نام ارباب رجوع :
* تلفن ارباب رجوع :
* تاریِخ مراجعه :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :